Styrelsen

Ordförande Andreas Gabrielsson 072-583 8404 andreas.gabrielsson1@gmail.com
Kassör/Sekreterare Pia Onegård 070-55 88 606 pia@eldarna.se
Ledamot Marian Gheorge 073-692 56 92 marian@eldarna.se
Ledamot John Askling 070 719 01 96 jaskling38@gmail.com
Ledamott Christer Sjöström 070-446 22 03 crilla@eldarna.se
Ledamot Denni Wiss 073-382 13 30 denni@knutviking.se
Suppleant Sebastian Valtin