2007-09-02

Dagens något udda träning !

Foto:
Tomas Björnlund

Förare:
80 cc:   Andreas Hård
500 cc: Kalle Lindgren